English


Pored mnogih dobrih stvari koje su učinili ne bi li kulturno nasleđe postalo činilac ubrzanog razvoja lokalne zajednice ukojoj žive, ova (mlada) gospoda su nas nedavno sve dirnula do suza kada su polaznike Škole za osnovno i srednje obrzovanje 11.oktobar iz Leskovca (decu sa povećanim potrebama) doveli u posetu Caričinom gradu (Iustiniana Prima). U vrednosnom smislu to je događaj koji nadmašuje večerašnju premijeru "Aide" u Viminacijumu. Pitate se što je to značajno za nas koji uređujemo stranicu "Rotary Club of Leskovac". Značajno je zbog one dvojice u belim togama (gospode Dimitrijevića i Stevanovića) koji su članovi Rotarakt-kluba Leskovca. Značajno je i zbog onog u sredini ("Justinijana") koga bi, takođe, rado videli u Klubu. Da sva trojica budu uzor mladima od Iustiniane Prime do Viminacijuma. Nije podvig kada budžetskim sredstvima upriličite "Aidu" u Kostolcu. Podvig je kada u Leskovcu decu sa povećanim potrebama odvedete da obiđu Caričin grad od svog džeparca ili svoje zarade za rad na određeno vreme. Kada Onaj zbog čije promisli je Konstantin doneo edikt u Milanu po drugi put dođe među ljude znaće koga će za apostole!


Vedrana Savić, učenica drugog razreda Gimnazije u Leskovcu, u IS "Petnica" sa projektom "Uticaj metenaminhidrorodanida na organske hidrogele".


Kada se imaju ideje i volja...


...nadje se i oprema ("Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka!").


Dobro je kada samo kosa smeta...


...jer posla ima preko glave i za vredne ručice...


... i za pametnu glavicu.


Radost druženja kao nagrada.


Naše nade ("pod Pečurkom" u trenutcima odmora) - polaznici prolećnog seminara iz humane biohemije Istraživačke stanice "Petnica". Jednoga dana će i njihove slike popunjavati ovakve rubrike.


Najmlađi u DCA-timu - Igor Zdravković (IT-poslovi). Pametan (MENSA), vredan (radi u Beogradu), igra fudbal (samo sa članovima MENSA-e), neoženjen (još uvek).


Mudrost u službi razvoja - Dr sci. Mihajlo Đorđević - Cisa, do penzionisanja redovni profesor na Katedri za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Nišu, konsultant DCA-laboratrorija u oblasti razvoja stomatoloških proizvoda. Pored brojnih priznanja za rad i stvaralaštvo dobio "majstorsko pismo" i od književnika leskovačkog i srpskog gospodina Radeta Jovića:

Za njega se vika
da je opasnik za zubi. Kad ga
vidiv u
bel mantil,
zubi bez komandu stanev
mirno. Posle gi Cisa
udara čarlamu.

.